Шановні користувачі! З 01.10.2017 року розпочинає роботу нова версія сайту ВСП РК НУБіП України

Для переходу натисніть на посилання: RCNUBIP.ORG.UA

nubip-logo.png

mona.jpg

kmkdka_banner_facebook-330x106.png

lin.jpg

Національна гаряча лінія Національна дитяча гаряча лінія

Відділення програмування

Фахівці з програмування є найбільш затребувані на Українському ринку. Вони мають попит як серед державних, так і серед приватних підприємств. Зважаючи на те, що підготовку таких фахівців не проводить жоден з ВУЗів регіону можна сміливо говорити про невелику конкуренцію на ринку праці.

2001 рік – відділення програмування здійснює перший набір студентів для підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю «Програмування для ЕОТ і АС» напряму «Програмна інженерія» галузь знань «Інформатика та ОТ».

2008 рік – Рівненський державний аграрний коледж проводить набір студентів відділення програмування зі спеціальності «Розробка програмного забезпечення» напряму «Програмна інженерія» галузь знань «Інформатика та ОТ».

2016 рік – ВСП «Рівненський коледж НУБіП України» починає набір абітурієнтів за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань «Інформаційні технології».

Наявність комп’ютерної техніки нового покоління, мультимедійних систем, вихід у всесвітню мережу Інтернет, WI-FI дозволяють здійснювати підготовку не лише конкурентоздатного, висококваліфікованого фахівця, а й особистості з високим рівнем національної свідомості та духовної культури.

На даний момент випускники відділення програмування ВСП «Рівненський коледж НУБІП України» отримують кваліфікацію техніка-програміста зі спеціалізації 5.05010301 Розробка програмного забезпечення спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення галузі знань 12 Інформаційні технології.

Навчання здійснюється – за державним замовленням, за кошти фізичних та юридичних осіб. Ліцензований обсяг прийому – 75 осіб.

Сьогодні на відділенні програмування навчається 180 студентів, а фундаментальні теоретичні знання та практичні навики надають їм 35 викладачів.

Навчання за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» заплановане так, що 2/3 часу підготовки відведено на лабораторно-практичне навчання, під час якого студенти набувають практичного досвіду:

• застосування технологій проектування;

• програмування;

• налагодження;

• тестування програмних продуктів.

Світ комп’ютерних технологій стрімко розвивається. В цьому розвитку все частіше беруть участь молоді таланти. Ми допоможемо розвити зароджені здібності та навчити необхідним навикам роботи з інформацією на міцній матеріально-технічній базі.

13 комп’ютерних лабораторій в достатній мірі обладнані сучасним устаткуванням (256 комп’ютерів), технічними засобами навчання (інтерактивні дошки та мультимедійні проектори), меблями, інвентарем, що забезпечує виконання лабораторно-практичних робіт.

Велика увага приділяється організації курсового та дипломного проектування. Студенти виконують проекти на замовлення роботодавців, тим самим демонструють свої знання, вміння та навики, чим сприяють подальшому самоствердженню та працевлаштуванню.

Випускники мають можливість продовжити навчання:

У Національному університеті біоресурсів і природокористування за спеціальностями «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», «Економічна кібернетика».

У Тернопільському національному економічному університеті за спеціальностями «Програмна інженерія» та «Комп’ютерна інженерія», «Комп’ютерні системи та мережі», «Програмне забезпечення систем», «Економічна кібернетика», «Комп’ютерні науки».

У Національному університеті водного господарства та природокористування за напрямками «Комп’ютерні науки» та «Комп’ютерна інженерія».

Посади, на яких можуть працювати випускники відділення програмування:

• фахівець з організації захисту інформації;

• адміністратор доступу;

• проектувальник систем та засобів захисту інформації;

• проектувальник комп’ютерних систем та мереж;

• адміністратор системи;

• адміністратор баз даних;

• фахівець з комп’ютерних комунікацій;

• прикладний програміст;

• системний програміст;

• менеджер проектів;

• тестувальник.

       Для отримання більш детальної інформації про відділення програмування, скористуйтеся нашим сайтом за наступним посиланням prog-rdak.16mb.com.