Шановні користувачі! З 01.10.2017 року розпочинає роботу нова версія сайту ВСП РК НУБіП України

Для переходу натисніть на посилання: RCNUBIP.ORG.UA

nubip-logo.png

mona.jpg

kmkdka_banner_facebook-330x106.png

lin.jpg

Національна гаряча лінія Національна дитяча гаряча лінія

Технічне відділення

Технічне відділення Рівненського державного аграрного коледжу створене 12 вересня 2011 року шляхом об’єднання землевпорядного та будівельного відділень.

Основним завданням високопрофесійного педагогічного колективу є підготовка висококваліфікованих спеціалістів, здатних працювати в умовах ринкової економіки. Колектив відділення постійно перебуває у творчому пошуку, направленому на вдосконалення навчально-виховного процесу.

Технічне відділення  Рівненського державного аграрного коледжу очолює  викладач 1 категорії, магістр Качановський О.І., який закінчив Національний університет водного господарства та природокористування за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр».

Качановський О.І. з 2003 по 2009 рік працював на посаді завідувача Регіонального навчально-практичного центру із землевпорядкування. Основним завданням якого є проведення навчальних практик та окремих елементів виробничої, технологічної і переддипломної практики зі спеціальності «Землевпорядкування» у шести навчальних закладах України.

Навчально-виховний процес на відділенні зорієнтований на нові методичні засади та сучасні дидактичні принципи, які передбачають діяльнісно-творчий підхід до підготовки спеціалістів.

Технічне відділення готує молодших спеціалістів І-ІІ рівнів акредитації з спеціальностей 5.08010102 «Землевпорядкування» та 5.06010101 "Будівництво та експлуатація будівель і споруд".

Циклову комісію землевпорядних дисциплін очолює кандидат сільськогосподарських наук, магістр, спеціаліст вищої категорії Люльчик В.О., який закінчив Національний університет водного господарства та природокористування в 2002 році, зі спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Циклову комісію будівельних дисциплін очолює спеціаліст 1 категорії Павленко О.І. який закінчив Національний університет водного господарства та природокористування в 2002 році.

Спеціальність 5.08010102 «Землевпорядкування»

Склад циклової комісії зі спеціальності 5.08010102 „Землевпорядкування”: Бусленко Г.М. – викладач вищої категорії, викладач-методист; Русіна Н.Г. – викладач вищої категорії, викладач-методист, кандидат педагогічних наук; Малимон С.С. - викладач вищої категорії, викладач-методист; Обласов В.І. - викладач вищої категорії; Мирончук В.В. – викладач першої категорії, магістр; Петрова О.М. – викладач першої категорії; Кийко Н.М. – викладач другої категорії, магістр; Кушнірук О.М. – викладач, магістр; Лагоднюк Р.А. – викладач, магістр.

Кількість спеціалістів,  які випустились із дипломом техніка-землевпорядника 589 чоловік.

В час розвитку земельної реформи продовжує зростати попит на спеціалістів з землевпорядкування, особливо молодших спеціалістів, підготовку яких здійснює Рівненський державний аграрний коледж за спеціальністю 5.08010102 «Землевпорядкування». Молодші спеціалісти з землевпорядкування володіють знаннями та вмінням застосовувати сучасні геоінформаційні технології під час проведення землеустрою, здійснювати контроль за раціональним використанням та охороною земель, виконувати топографо-геодезичні роботи, розробляти документи на право власності та право користування землею.

За рейтингом навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України відділення посідає перше місце серед 23 навчальних закладів, що випускають техніків-землевпорядників.

Випускники землевпорядного відділення Рівненського державного аграрного коледжу продовжують навчання відповідно до ступеневої освіти в межах навчальних науково-виробничих комплексів з Національним університетом «Львівська політехніка» та Національним університетом водного господарства та природокористування (м. Рівне).

Суспільству потрібна творча особистість, здорова фізично та морально, яка здатна приймати рішення в будь-який ситуації. Мета гуманітарної освіти - знайти, підтримати, розвинути людину в людині: студент-спеціаліст-фахівець-порядна людина. Саме цими проблемами переймаються викладачі, які всі свої сили, знання, вільний час віддають студентам. А як наслідок - добрі традиції, які самі студенти передають з року в рік від старших випускних курсів до новачків. Яскраве студентське свято на відділенні „Ми - землевпорядні таланти", яке проводиться два рази на рік: - до презентації груп нового набору та до Дня землевпорядника України, розкриває таланти: вокальні, танцювальні, гумористичні, художні, спортивні. Для  обміну інформацією зі студентами та викладачами інших навчальних закладів, активізації самостійної роботи молодших спеціалістів та  підвищенню якості і ефективності навчального  процесу створений інтернет-сайт землевпорядного відділення www.npcz-rivne.ucoz.ua.

А якщо вам цікаво, як живе відділення, чим «дихає», які події і свята відзначає, над чим сміється – почитайте щомісячну студентську газету «Землевпорядний Times», яка видається в Навчально-практичному центрі, а членами редколегії є студенти відділення, а головним редактором Качановський О.І. Постійне удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на якісну підготовку майбутніх фахівців для землевпорядної служби Рівненської, та сусідніх із нею областей: Волинської, Хмельницької, Тернопільської, Львівської, органічне поєднання навчання і виховання творчої особистості - це єдині турботи і інтереси, які об'єднують колектив викладачів і студентів землевпорядного відділення.

Спеціальність 5.06010101 "Будівництво та експлуатація будівель і споруд"

Дана спеціальність одна з найстарших в аграрному коледжі. За період існування спеціальності колектив підготував  4341 техніка-будівельника із спеціальності "Промислове та цивільне будівництво", а потім - "Будівництво та експлуатація будівель та споруд", з них 301 спеціаліст отримали дипломи з відзнакою.

Наші випускники працюють в різних регіонах України, за кордоном, в СНД. Перший випуск техніків-будівельників відбувся в 1973 році.

Найбільший випуск відбувся в 1975 році, коли завершили навчання 238 студентів, з яких 73 студенти заочної форми навчання.

Враховуючи необхідність в підготовці спеціалістів по технічній експертизі будівель та споруд в 2001 році на відділенні відкрилась спеціалізація - "Технічна експертиза будівель та споруд, операції з нерухомістю".

Викладачі циклової комісії будівельних дисциплін постійно підвищують свій професійний рівень шляхом навчання в магістратурі, в школі педагогічної майстерності, на курсах підвищення кваліфікації по спеціальності.

Протягом всього періоду існування відділення наші студенти набували практичні навики і фахову майстерність на будівельних об'єктах України, перш за все на будовах Рівненщини, яка особливо бурхливо розбудовувалась у 70-80 роках. Наші студенти, а потім і випускники, працювали на будівництві промислових корпусів заводу «АЗОТ», «Радіозаводу», «Квалисівсільмаш», на будівництві житлових будинків, гуртожитків Рівненської АЕС, Оржівського та Костопільського домобудівних комбінатів, ДБК м.Рівне, хімічного заводу в смт. Клевань та на багатьох інших об'єктах.

Особливе місце займають будівлі інших навчальних закладів України, в спорудженні яких приймали участь наші студенти. Це в пергу чергу об'єкти Мирогощанського коледжу: житлові будинки, гуртожиток, лабораторний корпус, а також навчальні корпуси, гуртожитки навчальних закладів Млинова, Горохова, Житомира, Бобровиці, Чорториї, Новоушиці, Тальне, Березової рудки, Білої Церкви. Студентам будівельникам аграрного коледжу було довірено будівництво таких важливих об’єктів як база відпочинку для космонавтів "Єдельвейс" в с.Східне Львівської області, Львівський автобусний завод, газопровідні мережі в Харківській області, містечко для ветеранів в смт. Клевань.

Така тісна співпраця наших студентів з професійними будівельниками дає їм можливість переймати досвід, готувати себе до майбутньої такої складної і разом з тим почесної професії будівельника.

Всі викладачі циклової комісії  ведуть активну виховну роботу серед студентської молоді, здійснюючи функції кураторів-наставників, що є надзвичайно важливим в умовах зростання контингенту і підвищення попиту на спеціальність "Будівництво та експлуатація будівель та споруд".

Багато випускників коледжу прославили його своєю невтомною працею на благо України в різних галузях народного господарства і різних сферах діяльності.