Шановні користувачі! З 01.10.2017 року розпочинає роботу нова версія сайту ВСП РК НУБіП України

Для переходу натисніть на посилання: RCNUBIP.ORG.UA

nubip-logo.png

mona.jpg

kmkdka_banner_facebook-330x106.png

lin.jpg

Національна гаряча лінія Національна дитяча гаряча лінія

Економічне відділенняnubip-logo.png

Історія економічного відділення Рівненського державного аграрного коледжу розпочалася з бухгалтерської школи у 1952 році. Економічне відділення створене 9 вересня 2010 року шляхом об’єднання бухгалтерського та комерційного відділень, яке очолює завідувач економічного відділення Мартинова Ірина Миколаївна.

Основним завданням педагогічного колективу є підготовка висококваліфікованих спеціалістів, здатних працювати в умовах ринкової економіки. Колектив відділення постійно перебуває у творчому пошуку, направленому на вдосконалення навчально-виховного процесу з використанням інтерактивних методів навчання.

Особливістю підготовки фахівців у коледжі є їх практична спрямованість. Практична підготовка студентів за спеціальністю «Бухгалтерський облік», «Комерційна діяльність», «Фінанси і кредит» у навчальному закладі здійснюється через навчальну практику в лабораторії з навчальної бухгалтерії. Складовою частиною навчальної практики для обліковців є освоєння навичок роботи з прикладною програмою 1С: Підприємство 8.2. Навчальні практики з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку», «Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності» студенти проходять в лабораторії навчальної бухгалтерії. Щороку на ринку праці зростає попит на виробничі професії, тому заклад намагається йти в ногу з часом.

Ефективному формуванню практичних вмінь і навичок студентів сприяє проведення виробничої практики на базі виробничих, сільськогосподарських підприємств з можливістю подальшого працевлаштування. Молодші спеціалісти випускники РДАК здатні виконувати професійні роботи і обіймати первинні посади в державних установах і організаціях: податкових інспекціях, управліннях державної казначейської служби, відділеннях Пенсійного фонду, районних фінансових відділах, управліннях Держадміністрацій.

Переважна більшість випускників економічного відділення продовжують навчання за обраним фахом у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за денною або заочною формами. Цьому сприяє те, що коледж входить в навчально-науково-виробничий комплекс з Національним університетом біоресурсів і природокористування України, Тернопільським національним економічним університетом, Львівським національним аграрним університетом.

У 2016 році на економічному відділенні оновилися спеціальності галузі знань 07 Управління та адміністрування – 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

А в жовтні 2016 року коледж увійшов в структуру Національного університету біоресурсів і природокористування України, після чого повна назва нашого коледжу – Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України».