Шановні користувачі! З 01.10.2017 року розпочинає роботу нова версія сайту ВСП РК НУБіП України

Для переходу натисніть на посилання: RCNUBIP.ORG.UA

nubip-logo.png

mona.jpg

kmkdka_banner_facebook-330x106.png

lin.jpg

Національна гаряча лінія Національна дитяча гаряча лінія

Присвячується 72-річчю перемоги над нацизмом у Європі

З 03 травня до 05 травня 2017 року у коледжі проходила традиційна Виставка педагогічного досвіду і творчості молоді, яка сприяє зростанню професійної компетентності педагогічних працівників, виявленню та поширенню перспективного педагогічного досвіду та інноваційних форм і методів освітньої діяльності у коледжі. Вона була присвячена 72-й річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Викладачі і студенти презентували виставкові експонати в методичному кабінеті коледжу.

04 травня пройшов огляд-конкурс робіт, представлених на виставку, відбір експонатів на ІІ тур конкурсу «Педагогічні інновації» ДУ «НМЦ «Агроосвіта»» та підведення підсумків виставки.

Огляд-конкурс робіт провели: Корсун Ярослав Петрович – директор коледжу, Царук Василь Юрійович – заступник директора з навчальної роботи, Талімончук Олександр Григорович – заступник директора з виховної роботи, Качановський Олег Ігорович – заступник директора з виробничої роботи, Балдич Людмила Володимирівна – методист коледжу, завідувачі відділень, голови циклових комісій.


Участь у виставці взяли викладачі семи циклових комісій коледжу. Загальна кількість представлених робіт 497, з них 146 методичні розробки і 32 творчі роботи викладачів художньо-естетичного спрямування а також 34 пошуково-дослідницьких і 285 художньо-естетичних творчих студентських робіт.

Найбільшу кількість робіт представили викладачі циклових комісій:

- загальноосвітніх дисциплін – 101 робота (16 – методичні роботи викладачів, 85 – творчі роботи студентів), голова циклової комісії Тригубець Л. Р.;

- гуманітарних дисциплін – 99 робіт (16 – методичні роботи викладачів, 1 творча робота викладача, 2 пошуково-дослідницькі та 35 – творчі роботи студентів), голова циклової комісії Маляр О. П.;

- програмування та інформаційних дисциплін – 83 роботи (27 – методичні роботи викладачів, 6 – творчі роботи викладачів, 11 – дослідницько-пошукові роботи студентів та 39 студентських робіт художньо-естетичної творчості), голова циклової комісії Матвійчук Т. А.

На виставку у 2016-2017 навчальному році викладачами було розроблено і представлено сайти: персональні сайти Хрипи Ю. В., викладача програмування та інформаційних дисциплін; Кушнірука О. М., викладача землевпорядних дисциплін; електронний освітній ресурс відділення програмування (Якимчук І. О., Масталярчук Є. В.); сайт економічного відділення (Мартинова І. М.). Оновлено портфоліо циклових комісій.

У 2016-2017 навчальному році викладацький колектив коледжу плідно займався методичною роботою, спрямовуючи її на використання інформаційно-комунікаційних технологій та підготовку сучасних засобів навчання для дистанційного навчання.

Варто зазначити, що у кожній комісії були викладачі, які представили методичні розробки, що є інноваційними.

Серед викладачів циклової комісії будівельних дисциплін:

Шаперчук Степан Віталійович. Технологія і організація будівельного виробництва. Методика використання комп’ютерної програми «Будівельні крани» для розрахунку технічних параметрів будівельних кранів;

Сорока Тетяна Петрівна. Малюнок і живопис. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів спеціальності 5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»;

циклової комісії гуманітарних дисциплін:

Музичук Ірина Володимирівна. Компаративний аналіз як засіб розвитку полікультурної компетентності студентів на заняттях з іноземної мови. Методична розробка;

Лисяк Оксана Миколаївна. Застосування інноваційних підходів до вивчення англійської мови у коледжі. Методична розробка;

циклової комісії економічних дисциплін:

Бондарчук Ірина Павлівна. Контроль і ревізія. Робочий зошит для виконання практичних робіт з дисципліни для студентів спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік»;

Мартинова Ірина Миколаївна. Сайт – візитка економічного відділення. Презентація сайту;

циклової комісії землевпорядних дисциплін:

Качановський Олег Ігорович (головний редактор). Науковий вісник та матеріали V Інтернет-форуму «GeoWeek 2017»;

Лагогднюк Роман Анатолійович. Впровадження програмного комплексу «Засічка 3.0» для осучаснення практичного навчання та підвищення рівня знань майбутніх фахівців землеустрою;

циклової комісії програмування та інформаційних дисциплін:

Якимчук Ірина Олександрівна. Освітній електронний ресурс відділення як засіб підготовки майбутніх фахівців у коледжі. Досвід організації сайту відділення;

Юпаткіна Наталія Ярославівна. Об’єктно-орієнтоване програмування. Лабораторний практикум з дисципліни для студентів спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення;

циклової комісії загальноосвітніх дисциплін:

Юхимчук Юлія Петрівна. Методична система навчання математики у коледжі. Методична розробка;

Шелепенко Олексій Ігорович. Біологія. Зошит для виконання лабораторних та практичних робіт з предмета;

циклової комісії юридично-соціальних дисциплін:

Матковська Ірина Дмитрівна. Територіальна громада: просторова основа утворення і діяльності органів місцевого самоврядування. Матеріали інтерактивного проекту у трьох частинах;

Чорнобрива Ольга Вікторівна. Адміністративне право України. Митне право. Правові основи інвестиційної діяльності. Опорні конспекти лекцій у схемах з трьох дисциплін для студентів спеціальності 5.03040101 «Правознавство».

Найкращими серед студентських робіт комісія визнала такі:

Онищук Ольга, 31-Д група, макети; Федуна Катерина, 21-Д група, картини, виконані фарбами; Ковальчук Анастасія, 11-Д група, картини, вишиті бісером; Мельник Діана, 12-Ю група, вироби з бісеру; Самчук Анастасія, 31-О група, вироби декоративно-прикладного мистецтва з паперу та тканини; Дукач Юлія, 22-О група, картини, вишиті бісером; Жовтан Тетяна, 42-П група, картини, вишиті бісером; Лавренюк Юлія, 42-П група, картини, вишиті бісером; Чоботарьова Інна, 11-З група, вишиті серветки та картини, Божок Іванна, 32-З група, картини, виконані технікою «квілінг»; Крук Діана 32-З група, картини, виконані технікою «квілінг»; Трипецька Юлія, 11-О група, картини, виконані фарбами, вишиті рушники; Шуляк Руслана, 11-З група, вишиті рушники; Шулім Тетяна, 31-Ю група, сорочка, вишита бісером; Приварська Олександра, 21-Ю група, «Козак Мамай», виріб декоративно-прикладного мистецтва.

На ІІ тур конкурсу «Педагогічні інновації», який проходитимете у ДУ «НМЦ «Агроосвіта», конкурсна комісія відібрала біля 100 робіт – методичні роботи викладачів, творчі роботи студентів та експонати для музею.

Методист коледжу                                                              Л.В. Балдич