Шановні користувачі! З 01.10.2017 року розпочинає роботу нова версія сайту ВСП РК НУБіП України

Для переходу натисніть на посилання: RCNUBIP.ORG.UA

nubip-logo.png

mona.jpg

kmkdka_banner_facebook-330x106.png

lin.jpg

Національна гаряча лінія Національна дитяча гаряча лінія

БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ВСП "Рівненський коледж НУБіП України"

Бібліотечно-інформаційний центр ВСП «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» створений 2009 р. на базі бібліотеки та лабораторії технічних засобів навчання з метою реалізації державної політики в галузі освіти, наближення рівня навчання у вищих навчальних закладах України до європейських і світових стандартів. Крім виконання традиційних освітніх, виховних функцій, БІЦ надає доступ до електронних журналів і баз даних в мережі Інтернет, а також власних баз даних: електронних каталогів, картотек, навчальних посібників на електронних носіях Для роботи студентів з електронними підручниками та базами даних в читальному залі БІЦ є 4 автоматизованих робочих місця з доступом до мережі Інтернет. Ефективній роботі бібліотечно-інформаційного центру сприяє матеріально-технічна база: є сканер, два ксерокси, два принтери. Бібліотечно-інформаційний центр складається з абонементу, читального залу із комп’ютерною зоною, книгосховища та медіа-залу.Бібліотечно-інформаційний центр ставить перед собою такі завдання: повноцінне бібліотечно-інформаційне забезпечення та інформаційний супровід навчально-виховного процесу, підвищення рівня довідково-інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів, забезпечення відкритого доступу користувачів до світових інформаційних ресурсів та власних електронних баз даних, активне застосування сучасних інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховному процесі, використання сучасних технічних засобів навчання та інноваційних методів роботи, розширення роботи з нетрадиційними джерелами інформації, надання інформаційно-методичної допомоги студентам і викладачам в оволодінні основами інформаційної культури.Для вирішення цих завдань бібліотечно-інформаційний центр виконує такі функції: формування бібліотечних фондів на паперових та нетрадиційних носіях згідно профілю навчального закладу, диференційоване довідково-інформаційне і бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів на абонементі, у медіа-залі, читальному, комп’ютерних залах, підготовка бібліографічних видань (інформаційних та рекомендаційних бібліографічних списків, бібліографічних покажчиків), організація виставок нових надходжень та тематичних виставок літератури, проведення бібліографічних оглядів літератури, днів інформації, літературних вечорів, виконання бібліографічних довідок з використанням інформаційних технологій.Комп’ютеризація, автоматизація бібліотечних процесів - один з аспектів бібліотечних інновацій, результатом якого є створення нових інформаційних ресурсів, застосування нових технологій, використання новітніх підходів до бібліотечно-бібліографічних послуг. БІЦ надає користувачам такі бібліотечно-інформаційні ресурси: книги: підручники, навчальні посібники, енциклопедії, довідники, науково-популярна та художня література - 44 тис. прим.; періодичні видання – 80 найменувань ( 10,5 тис. прим.); електронні посібники та методичні начальні матеріали, розроблені викладачами коледжу – 110; аудіовізуальні матеріали : навчальні відеофільми, електронні презентації -120; інформаційні ресурси мережі Інтернет, електронний каталог книг – 10 тис. бібліографічних записів; електронний каталог періодичних видань - 76,5 тис. бібліографічних записів.Зз 2004 року БІЦ коледжу є учасником регіональної корпоративної бібліотечно-інформаційної системи (РКБІС) з центром у Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці; результатом технічної і технологічної взаємодії бібліотек-учасниць створено спільний програмний продукт - зведений електронний каталог періодичних видань бібліотек регіону.Впродовж року бібліотечно-інформаційний центр обслуговує понад 2000 користувачів за єдиним читацьким формуляром. Це студенти денної та заочної форм навчання, викладачі та співробітники коледжу, випускники, серед яких спеціалісти сільського господарства та ін. За рік на абонементі та в читальному залі видається понад 120 тис. документів. Кількість відвідувань за рік становить більше 100 тис.У бібліотечно-інформаційному центрі коледжу працюють 4 бібліотекарі, всі з вищою фаховою освітою.