Шановні користувачі! З 01.10.2017 року розпочинає роботу нова версія сайту ВСП РК НУБіП України

Для переходу натисніть на посилання: RCNUBIP.ORG.UA

nubip-logo.png

mona.jpg

kmkdka_banner_facebook-330x106.png

lin.jpg

Національна гаряча лінія Національна дитяча гаряча лінія

Про коледж

Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України». Історія навчального закладу розпочалась 1952 року з діяльності Ровенської обласної сільськогосподарської школи з підготовки голів колгоспів та однорічної школи рахівників колгоспів, яка була відкрита 01.10.1952 року.

У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України №16 від 14.01.2016 року «Про реорганізацію Рівненського державного аграрного коледжу» навчальний заклад став структурним підрозділом НУБіПУ і змінив назву на ВСП «Рівненський коледж НУБіП України».

За понад піввікову історію змінювались назви навчального закладу, покоління викладачів та студентів, але незмінним залишався його високий інноваційний потенціал та рівень освітніх послуг.

На сьогоднішній день коледж – це сучасний навчальний заклад, в якому навчається близько 1100 студентів денної форми навчання і 150 студентів заочної форми навчання. Випускники коледжу успішно працюють не лише в Рівненській області, але й у сусідніх Волинській, Тернопільській, Хмельницькій та інших областях. Тільки в 2016 році в коледжі підготовлено на денній і заочній формах навчання понад 400 молодший спеціалістів: бухгалтерів, агентів з комерційних послуг, фахівців галузі фінансів, техніків-землевпорядників, техніків-будівельників, техніків-програмістів та юристів.

Склад викладачів, їх висока кваліфікація дозволяють забезпечити високий рівень навчання студентів. Матеріально-технічна база коледжу становить: 58 навчальних кабінетів та лабораторій, дві спортивні зали, їдальня на 100 місць, бібліотечно-інформаційний центр з читальною залою та медіа залою, актова зала на 300 місць, видавничий центр, два гуртожитки на 600 місць, навчальні майстерні.

Педагогічні працівники коледжу активно займаються науковою, методичною та інноваційною діяльністю. Досвід своєї роботи двічі на рік представляють на освітянських форумах.

17-19 березня 2016 року, м. Київ, VII Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2016».

Для участі у конкурсі з трьох номінацій було підготовлено

три роботи

та проведено семінар «Інноваційні підходи до організації позааудиторної роботи студентів зі спеціальних дисциплін».

За результатами участі у конкурсі з номінації «Пошуково-дослідницькі підходи у вивченні навчальних предметів, дисциплін в умовах становлення інформаційного суспільства» (роботу підготувала Якимчук І. О.) коледж нагороджено золотою медаллю та дипломом.

Участь у підготовці виставкових матеріалів, конкурсних робіт, семінару взяли 9 педагогічних працівників коледжу.

25-27 жовтня 2016 року, м. Київ, VІІІ Міжнарордний форум «Інноватика в сучасній освіті».

Для участі у конкурсі з трьох номінацій було підготовлено пꞌять робіт та проведено семінар «Інноваційні підходи до розробки та впровадження дистанційних курсів в освітню діяльність».

За результатами участі у конкурсі з номінації «Сучасні інформаційні системи, технічні засоби навчання, технології та рішення для впровадження в освітню практику» (роботи підготували: Качановський О. І. і Балдич Л. В., Олійник Г. М. і Царук В. Ю., Бусленко Г. М., Петрова О. М. і Русіна Н. Г.) коледж нагороджено медаллю та дипломом лауреата конкурсу І ступеня.

Коледж здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» із загальним ліцензованим обсягом 750 осіб, в тому числі: денної форми навчання – 475, заочної форми навчання – 275 за такими спеціальностями:

 • 071 Облік і оподаткування;
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування;
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • 081 Право;
 • 121 Інженерія програмного забезпечення;
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво та експлуатація будівель і споруд);
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія (Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн);
 • 193 Геодезія та землеустрій.
 • ВСП «Рівненський коледж НУБіП України» у своєму складі має такі основні структурні підрозділи:

  • Шість відділень:
  1. Відділення загальноосвітньої підготовки:
  2. Економічне відділення;
  3. Юридичне відділення;
  4. Відділення програмування;
  5. Технічне відділення;
  6. Заочне відділення.
  • Шість підрозділів:
  1. Компꞌютерно-інформаційний центр (КІЦ);
  2. Навчально-практичний центр із землевпорядкування (НПЦЗ);
  3. Бібліотечно-інформаційний центр (БІЦ);
  4. Навчально-юридична консультація (НЮК);
  5. Навчально-науково-виробничий центр Тернопільського національного економічного університету(ННВЦ ТНЕУ);